Informacje o otrzymywanych darowiznach 2013

Klub Sportowy Gorzów Wlkp. 14.03.2014

AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2013 r. darowizny na łączną kwotę 42993 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Informacje o otrzymywanych darowiznach 2012

Klub Sportowy Gorzów Wlkp. 15.03.2013

AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2012 r. darowizny na łączną kwotę 45222 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.Prezes Klubu AZS-AWF