Informacja o otrzymanych darowiznach - 2023

Gorzów Wlkp. 23.02.2024

Klub Sportowy                             
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021, poz. 1800), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2023 r. darowizny na łączną kwotę 74645 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł. Klub otrzymał jedną darowiznę przekraczającą 15000,00 zł – 20000 zł od Fundacji PGE  ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.

Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Klubu AZS-AWF
Jan Horoszkiewicz