Informacja o otrzymanych darowiznach - 2018

Gorzów Wlkp. 08.03.2019

Klub Sportowy                           
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13
 


INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH


Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2018 r. darowizny na łączną kwotę 34875,00 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również  Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF

Jan Horoszkiewicz