Informacje o otrzymanych darowiznach - 2017

Gorzów Wlkp. 16.02.2018 r.

Klub Sportowy 
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Myśliborska 36

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2017 r. darowizny na łączną kwotę 56796,39 zł.
Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł. Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Klubu AZS-AWF
Jan Horoszkiewicz