Informacje o otrzymanych darowiznach - 2016

 

Klub Sportowy   Gorzów Wlkp. 10.03.2017

AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36

 

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2016 r. darowizny na łączną kwotę 50515,20 zł.
Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również
Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF

JAN  HOROSZKIEWICZ