Informacja o otrzymanych darowiznach - 2020

Gorzów Wlkp. 19.02.2021

Klub Sportowy                            
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13

MACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2020 r. darowizny na łączną kwotę 30847 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również  Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.

Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF
Jan Horoszkiewicz

Informacja o otrzymanych darowiznach - 2019

Gorzów Wlkp. 20.03.2020

Klub Sportowy                            
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13

 

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2019 r. darowizny na łączną kwotę 37565,65 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.

Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF
Jan Horoszkiewicz

Informacje o otrzymanych darowiznach - 2017

Gorzów Wlkp. 16.02.2018 r.

Klub Sportowy 
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Myśliborska 36

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2017 r. darowizny na łączną kwotę 56796,39 zł.
Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł. Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Klubu AZS-AWF
Jan Horoszkiewicz

Informacja o otrzymanych darowiznach - 2018

Gorzów Wlkp. 08.03.2019

Klub Sportowy                           
AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13
 


INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH


Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2018 r. darowizny na łączną kwotę 34875,00 zł.

Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również  Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF

Jan Horoszkiewicz

Informacje o otrzymanych darowiznach - 2016

 

Klub Sportowy   Gorzów Wlkp. 10.03.2017

AZS-AWF w Gorzowie Wlkp.

ul. Myśliborska 36

 

INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), Klub Sportowy AZS-AWF informuje, że otrzymał w 2016 r. darowizny na łączną kwotę 50515,20 zł.
Suma darowizn od żadnego darczyńcy nie przekroczyła kwoty 35 000,00 zł, jak również
Klub nie otrzymał jednorazowej darowizny przekraczającej 15 000,00 zł.
Klub przeznaczył otrzymane darowizny na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu.

 

Prezes Klubu AZS-AWF

JAN  HOROSZKIEWICZ